Vi tar ditt brunnsborrningprojket från plan till din kran!

Blekinge Brunns- och Energiborrning

Vattenbrunnar


Behöver du eget vatten till villan eller fritidshuset?


Med en djupborrad vattenbrunn från Blekinge Brunns- och Energiborrningar kan du koppla av

och njuta av god vattentillgång oavsett årstid.


Vi tar ditt brunnsborrningsprojekt från plan till kran!

Hur står det till med ert enskilda avlopp?


Anlita oss så tar vi reda på hur det står till med ert enskilda avlopp.

Se guiden nedan och du som har gult eller rött avlopp bör se över detta snarast.


Kontakt gärna oss för mer information och åtgärd.

GRÖNT AVLOPP

  • Slamavskiljare/3-kammar-brunn ansluten till en nyare fungerande infiltration eller markbädd.
  • Annan godkänd anläggning, tex WC med extremt liten spolvattenmängd ansluten till sluten tank.
  • Anläggningen har skriftligt tillstånd från kommunen.

GULT AVLOPP

  • Anordningen ansluten till infiltration eller markbädd med dålig genomströmning.
  • Anläggningen är äldre än 20 år.

RÖTT AVLOPP

  • Anordningen saknar tillstånd.
  • Slamavskiljare (1, 2 eller 3-kammarbrunn) som saknar efterföljande rening, avloppsvattnet leds till dike, å, täckdike/dräneringsrör
  • eller stenkista.